Hệ thống phân phối khí - Cam Kia Forte 2007-2009

Trục cam
Xupap hút, xupap xả
Dây cam, xích cam
Dẫn hướng xích cam
Nắp che giàn cam/ Nắp che giàn cò

Phụ tùng Hệ thống phân phối khí - Cam Kia Forte 2007-2009

Danh sách phụ tùng ô tô giá rẻ đang được cập nhật. Xem thêm Tại đây

Xem thêm phụ tùng khác