Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền Toyota Corolla Altis 2008-2010

Piston
Tay Biên
Trục khủy - Trục cơ
Bạc biên - bạc balie
Xéc măng
Lốc máy
Bánh đà
Căn dọc trục
Cảm biến trục khuỷu
Puly đầu trục khuỷu
Mặt máy

Phụ tùng Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền Toyota Corolla Altis 2008-2010

Danh sách phụ tùng ô tô giá rẻ đang được cập nhật. Xem thêm Tại đây

Xem thêm phụ tùng khác