Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền Toyota Corolla Altis 2014

Piston
Tay Biên
Trục khủy - Trục cơ
Bạc biên - bạc balie
Xéc măng
Lốc máy
Căn dọc trục
Puly đầu trục khuỷu
Mặt máy
Bánh răng đầu trục cơ

Phụ tùng Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền Toyota Corolla Altis 2014

Danh sách phụ tùng ô tô giá rẻ đang được cập nhật. Xem thêm Tại đây

Xem thêm phụ tùng khác