Hệ thống treo Toyota Yaris 2008-2011

Giảm xóc trước - phuộc nhún trước
Giảm xóc sau - phuộc nhún sau
Rotuyn cân bằng trước
Bát bèo giảm xóc/ bát bèo phuộc nhún

Phụ tùng Hệ thống treo Toyota Yaris 2008-2011

Danh sách phụ tùng ô tô giá rẻ đang được cập nhật. Xem thêm Tại đây

Xem thêm phụ tùng khác